skip to Main Content
Recente discussies

Forum Forums Economie Zoeken

Nieuw Onderwerp >>

Forum Forums Economie De wereld is om zeep, er gebeuren rare dingen …

Dit onderwerp bevat 6 reacties, heeft 5 stemmen, en is het laatst gewijzigd door Mitzi Mitzi 12 jaren, 10 maanden geleden.

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)
 • Auteur
  Berichten
 • #link naar dit bericht
  Luc lcdnlf
  Luc lcdnlf
  Bijdrager

  Deze zinsnede uit een inmiddels oud kleinkunstliedje heb ik gekozen om deze toch wel bijzonder bijdrage in een paar woorden te vatten. Is wat volgt jouw tijd niet waard of houdt het je uit slaap? Het zou leuk zijn uw mening te mogen leren kennen.

  Iemand op het “kritische beleggers”-forum wekte mijn belangstelling voor David Wilkerson, een Amerikaanse predikant. Hij schreef in 1973 een boekje dat in het Nederlands “Het Visioen” heet. Het eerste hoofdstuk weidt hij aan “Economische chaos”, het tweede aan “Drastische weersveranderingen en aardbevingen”. Hier volgt een samenvatting, waarbij ik zoveel als mogelijk religieus neutraal blijf. Voor religieuze besprekingen zijn andere fora meer geschikt.

  Toch voorafgaandelijk nog deze opmerking. In een ander hoofdstuk heeft hij het over “seksuele immoraliteit bij predikanten”. Hij schrijft: “Echtscheiding en immoraliteit zullen onder predikanten meer en meer gemeenplaats worden. Een groeiend aantal priesters zal betrokken raken in seksuele affaires en zal het priesterschap verlaten. Anderen zullen priester blijven, maar betrekkingen onderhouden. Een steeds toenemend aantal protestantse bedienaren zal in seksuele zonde vervallen, in veel gevallen in het geheim.”

  Vandaag de dag is er wereldwijd enorm veel te doen rond katholieke priesters die pedofielen blijken te zijn. Over die specifieke problematiek wordt met geen woord gerept in het boekje. Er zitten dus duidelijke onvolkomenheden in zijn voorspellingen. Toch is er meestal een link te leggen tussen zijn woorden en actuele gebeurtenissen.
  Vanaf nu probeer ik enkel nog de woorden van de auteur naar best vermogen samen te vatten, zonder nog enige vorm van persoonlijk commentaar te leveren. Vanaf de volgende paragraaf is de “ik”-persoon de heer Wilkerson.

  Vlak voor ons ligt een wereldwijde economisch chaos. Niet alleen de Amerikaanse dollar staat voor grote moeilijkheden, maar ook alle andere wereldgeldstelsels. In feite zie ik geen depressie komen, maar een recessie van zo’n omvang dat zij de levensstijl van bijna iedere loontrekker in Amerika en rond de wereld zal aantasten. Speciaal Arabische landen zullen getroffen worden. Er zal zich een internationale crisissfeer ontwikkelen.

  De volgende paar jaren (vanaf 1973) behoren tot de meest voorspoedige in de geschiedenis van de mensheid. Ondanks een strak financieel beleid zullen de verkopen records blijven verbreken. Schulden zullen oncontroleerbaar worden.

  Toch is de boodschap heel erg duidelijk: Er komt een grote economische inzinking en de magere jaren liggen vlak voor u. Gebruik de vette jaren om u voor te bereiden op de magere. Delg alle schulden en wees klaar voor drastische ingrepen in het budget. Als u schuldenvrij bent zal u in staat zijn uw programma zelfs in moeilijke jaren vol te houden.

  Ik zie enorme problemen voor financieringsmaatschappijen. Veel mensen zullen niet in staat zijn hun zware verplichtingen aan de banken te voldoen en worden bijna de oorzaak van een chaos.

  Duizenden kleine zaken zullen ook failliet gaan. Een krappe geldmarkt zal een golf van onzekerheid en vrees in beweging brengen. Bezitters van geld zullen dit in reserve houden. De regering van de Verenigde Staten zal buitensporige maatregelen treffen om de slechte economische ontwikkelingen het hoofd te bieden. Deze bijna panische maatregelen zullen een verkeerde uitwerking hebben.

  De auto industrie zal zware klappen krijgen. Bijna alle economische indicaties zullen somber zijn. Eerst zal het plaatselijk zijn, maar uiteindelijk zal bijna de hele industrie getroffen worden.
  De grootste bouwstroom moet nog op gang komen, maar de bouwindustrie zal met veel terugslag te kampen krijgen. Aangevangen woningbouw wordt stopgezet.

  Vermijd het maken van schulden.

  Er zal een plotselinge stormloop zijn om boerderijen te kopen. De prijs van vrije landbouwgrond zal enorm stijgen. Vastgoed binnen ongeveer 150km van de meeste grote steden zal onbetaalbaar worden.

  De vakbonden zullen onder nieuwe druk komen te staan om niet te staken. De regering zal zich hard opstellen tegen stakers. De inflatie zal een nieuwe crisis forceren tussen werknemers en werkgevers. Dat zal leiden tot complete sluiting van bedrijven en totaal verlies van betrekkingen.
  De goudprijzen vliegen omhoog, maar dat zal niet geweldig lang duren. De prijs van zilver zal op zelfs op hol slaan. Maar noch goud, noch zilver zullen echte zekerheid bieden. Goudverzamelaars zullen ernstige schade lijden.

  De roep zal opgaan om alle wereldgeldstelsels te hervormen tot één uniform systeem. Zelfs al zal de dollar schijnbaar sterker worden, vlak voor de komende recessie, zal zich een nieuwe crisis ontwikkelen die de hele financiële wereld op zijn grondvesten zal doen schudden. Het zal jaren duren eer het geloof in de Amerikaanse dollar hersteld zal zijn.
  Een soort wereld – kredietsysteem kan zich ontwikkelen en de volken zullen gebruik kunnen maken van blokkering van kredieten.

  Strikte regels voor de internationale handel zullen ontwikkeld worden en de grote machtsbelangen zullen er met de “wereldmarkt” nauwkeurig op afstemmen.

  De komende economische verwarring zal leiden tot een tegenslag voor de regels, door milieudeskundigen opgelegd aan de zakenwereld. Er zal zich een onderstroom ontwikkelen tegen heb die waarschuwen voor de gevaren van vervuiling en die pleiten voor milieubeheersing. Zij zullen het zwarte schaap worden van de energiecrisis, de tekorten aan vlees en voedsel en de werkloosheid.

  Er komt opnieuw een golf van straatrellen, demonstraties, plunderingen en onrust van de zestiger jaren. Vooral Zuid-Amerika zal een kruitvat worden dat in alle richting ontploft.

  Sociale hulpprogramma’s zullen moeten worden besnoeid en gekortwiekt en minderheidsgroeperingen zullen het meeste te lijden krijgen.
  Hoewel economische acties in Europa de komende recessie op gang zullen brengen, zullen de Verenigde Staten de schuld krijgen. Frankrijk zal één van de meest verbeten anti-Amerikaanse volken ter wereld worden. De economische machtspositie van de wereld zal overgaan naar Europa.

  Misschien kan er een volledig herstel van de komende recessie plaats vinden en kunnen er nog een stuk of twee andere reeksen van vette en magere jaren komen. Ik schijn een beeld te zien van een gedeeltelijk en bijna geheel herstel van de komende recessie, maar de wereldeconomie zal in een voortdurende staat van chaos zijn. Een gevoel van vrees en onzekerheid zal wereldwijd bestaan aangaande de toekomstige economische condities. Het complete vertrouwen in de wereldeconomie zal nooit meer terugkomen.

  Het is geen tijd om geld op te potten. Het is zelfs mogelijk dat zelfs door de overheid gegarandeerde leningen niet zullen worden afbetaald. De enige veilige belegging is in land. Geld dat is opgepot zal verdwijnen als sneeuw voor de zon.

  Koop niets tenzij het noodzakelijk is. Voorkom in schulden te raken. Verkoop of verhandel alle twijfelachtige aandelen. Verkoop zoveel als mogelijk schuld af en laat uw noodzakelijke kasvoorraad tot een minimum dalen.

  Geen paniek, wees alleen erg voorzichtig. Neem een goede betrouwbare auto en laat het daarbij. Neem u voor hem voor lange tijd niet om te ruilen. Laat het daarbij!

  Drastische weersveranderingen en aardbevingen

  Ik geloof dat de drastische weersveranderingen die wij tot op heden (1973) hebben gezien, door de wetenschap kunnen worden verklaard. Na elke aardbeving of hittegolf of overstroming is de wereld naar zijn normale toestand teruggekeerd.

  Toch kan deze wereld zich voorbereiden op weersveranderingen die niet kunnen worden verklaard. De Verenigde Staten zullen in de niet te verre toekomst de meest tragische aardbeving van hun geschiedenis gaan ervaren. Wijfverspreide paniek en vrees zal ontstaan. Media zullen hun programma’s onderbreken om de ganse dag te vullen met verslaggeving van de ramp. Een andere aardbeving, mogelijk in Japan, zal degene die ik hier zie komen, voorafgaan. De komende jaren zal men zich het meeste bezighouden met aardbevingen die in hevigheid zullen toenemen. Wetenschappers zullen de reeks van aardbevingen niet kunnen veerklaren.

  Er komt hongersnood. Catastrofale jaren van met droogten, overstromingen en andere natuurrampen, die grote getallen van de wereldvoedselproductie zullen uitwissen, liggen vlak voor ons. Sneeuwloze winters zullen slechte oogstopbrengsten en hongersnoden brengen in centraal en westelijk Rusland. India, Pakistan, heel Zuidoost-Azië en Afrika zullen bijzonder hard getroffen worden.

  De Amerikaanse voedselreserves zullen slinken, deels als gevolg van droogte en overstromingen. Reserves aan tarwe, rijst en sojabonen zullen totaal uitgeput raken. De groei van de wereldbevolking zal sneller gaan dan de opbouw van voedselreserves.

  Overstromingen, orkanen, tornado’s en hagelbuien zullen meer frequent voorkomen. Binnen de volgende paar jaar zal meer dan een derde van de Verenigde Staten worden aangewezen tot rampgebied. Dat alles zal de voedselprijzen nog meer de hoogte in jagen.

  Uitbarstingen op aarde, bloedkleurige nevels om de maan, vreemde tekenen aan de hemel, zoals kosmische stormen, duisternis overdag zullen de mensen verbazen.

  Er komen perioden van verlichting met normaal weer voor de tijd van het jaar, maar veel erger zal volgen. Veel delen van de wereld, waaronder Europa, zullen de strengste winters ooit kennen.
  Rampenfondsen raken op, verzekeringsmaatschappijen zullen geweldige verliezen lijden, boeren zullen failliet gaan. De kost van aardbevingen alleen al zal groter zijn van wat landelijke regeringen zich zullen kunnen veroorloven.

  Als nasleep zullen ware epidemieën uitbreken in landen zoals India en Pakistan. Hulpgoederen, voedsel en medicijnen zullen ontoereikend zijn om iedereen te helpen.

  De oorlog van de natuur tegen de mens zal de grootste oorlog voor de mens blijken te zijn.

  De rampen die ik heb gezien zijn van dezelfde omvang als die zich in het verleden hebben voorgedaan en ontdekt zijn geweest door geleerden.
  Wanneer ze zullen komen, kan ik niet meedelen, alleen dat zij zullen komen. De weersomstandigheden zullen verslechteren met slechts korte perioden van verlichting. Dat ken ik als waarheid!

  EINDE van de samenvatting. Niet het ganse boekje is aan bod gekomen in deze samenvatting.

  #link naar dit bericht
  Lau
  Lau
  Bijdrager

  @luc
  mijn interesse is wel gewekt en ik ga zeker proberen tijd te vinden om het boekje te lezen.
  groeten
  Lau

  #link naar dit bericht
  JanS
  JanS
  Bijdrager

  Interessant stukje Luc.
  Alles versnelt de laatste jaren, en alles neemt in ‘hevigheid’ toe.
  Dit komt door het materialistische denken van dit tijdperk.
  Alleen ‘bezit’ telt, terwjl dat ‘bezit’ niets voorsteld, het is allemaal ‘de waan van bezit’, het denken dat men ‘iets’ bezit, terwjl wanneer men sterft dat ‘iets’ niets voorsteld.
  We zitten in een materialistische periode –> hebben – hebben – hebben <– en voor dat ‘hebben’ slaan we elkaar gewoonweg de hersenen in.
  Voor dat ‘iets’ bestelen we elkaar.. vermoorden we elkaar.
  Daarbij niet beseffend dat alles en iedereen ‘met elkaar is verbonden’–> wat je een ander aandoet doe je jezelf aan… helaas ontbreekt die misdadigers die kennis ….
  Directeuren / managers — die er met de lonen van de arbeiders van door gaan ( een mooie term daarvoor is: Bonus ) waarbij de directeur/manager zijn zakken vult met hetgeen de arbeiders toekomt en hen daarbij in armoede ( uitkering/werkeloosheid) achterlaat en daarbij gezinnen verwoest… puur misadadig…. maar we laten het gewoon gebeuren.
  Dus kennelijk zijn we het met z’n allen eens met die gang van zaken… het feit dat een ‘koffiedrinker’ er met het salaris van gezinnen vandoor gaat, hen daarbij in armoede achterlatend, terwijl hij zijn zakken vult… pure diefstal .. want we doen er met zijn allen niets aan .. we vinden het kennelijk wel goed zo … zolang wij het maar niet zijn …maar weet wel: U bent de volgende op de lijst in deze gang van zaken .. en wanneer u dat beseft .. is het te laat !
  Tenzij u eerder wakker wordt en actie onderneemt !
  .
  Maar .. bovenstaande is het ene type misdagiger, er is nog een ander type :
  Diefstal-moord …. het aantal woning overvallen neemt toe, en niet zelden wordt daar met de bijl in het rond geslagen.
  ‘We’ hebben nu eenmaal voor deze richting gekozen, volgens José Argüelles hebben we de periode waarin we een andere richting konden kiezen allang voorbij laten gaan, en we zitten nu met de gevolgen ervan.
  Die meneer David Wilkerson heeft dat goed gezien, maar het was al eerder voorspeld.
  We zitten momenteel in een tijdperk waarin de rampen optellen en zich vermenigvuldigen en elkaar versterken.
  Dit lag al vast in de cycli, voor hen die het zien willen.
  We gaan straks over in een ander tijdperk.
  Geld bezit is een ziekte, iemand die een miljoen bezit wil er twee hebben, en daarna vier, en vervolgens rijk doodgaan.
  Terwijl rijkdom datgene is wat je met je bezit tijdens je leven doet, rijk leven heet dit.
  .
  Iets daar over kunt u lezen in mijn stukje van een aantal jaren geleden http://www.jstas.com/Astro/het_vervolg.htm
  Het is echter een overgangs periode … en wellicht dat de komende jeugd .. ( de huidge jeugd is een verloren generatie, die heeft alleen overal ‘recht’op … kennelijk .. ) minder materialistisch denkt.. en dan ‘sal alles goed komme’;)
  ..
  Heeft u zich wel eens gerealiseerd wat ‘bezit’ eigenlijk is .. ?
  Wat is materiaal… wat ziet u ?
  Bestaat het wel wat u ziet … wat is illusie .. wat is werkelijkheid ..
  Voer voor een ander stukje , niet hier.
  ..
  We gaan geleidelijk over in een ander tijdperk …. hopelijk slaan we in dat tijdperk elkaar niet de hersens in voor materiaal … want materiaal is dus niks!

  Want wanneer je beseft waar het eigenlijk omgaat …dan hoef je al die prut niet.. die prut is voor zielepoten die niet begrijpen waar ‘het’ nu eigenlijk om draait.
  Met of zonder het bezit van ‘geconcentreerde punten van vortexen'( bezit) …het blijven zielepoten 😉
  .
  Vriendelijke groet,
  Jan 😉

  #link naar dit bericht
  Luc lcdnlf
  Luc lcdnlf
  Bijdrager

  Jan,

  Ik kan je het boekje “Overvloed” van Rienz Terluin warm aanbevelen. Veel puzzelstukjes vielen op zijn plaats toen ik het ernstig las. Het schijnt echter dat het niet meer in de handel te krijgen is.

  Stukken minder godsdienstig dan Wilkerson. Zit op hetzelfde spoor als “the secret”. De schrijver benadert het onderwerp op een frisse, begrijpbare en “grijpbare” wijze, zonder al te veel franjes.

  Er zijn altijd al mensen geweest die geld als doel zijn gaan beschouwen, maar er zijn ook mensen die geld zijn gaan verguisen als bron van kwaad. Beide uitgangspunten zijn volgens mij niet constructief.

  Geld is volgens een hulpmiddel om ons welzijn vorm te geven. Het is als de oogst van de landbouwer. Een deel dient om op te eten, een deel dient om te ruilen tegen andere goederen en een deel dient als zaaigoed. Het welzijn vloeit voort uit het juist gebruiken van de oogst. Pot het op en eet er niet van en je hebt er niets aan. Eet het allemaal op en je hebt te kort aan andere goederen en aan zaaigoed voor een volgende oogst.

  #link naar dit bericht
  mereoc
  mereoc
  Bijdrager

  Er gebeuren hele rare dingen:

  Attachments:
  eigen_foto_s_huwelijk_548.jpg

  #link naar dit bericht
  Mitzi
  Mitzi
  Bijdrager

  Eric Mecking werd onlangs geïnterviewd door de Volkskrant naar aanleiding van het verschijnen van de geheel herziene versie van zijn boek ‘Deflatie in aantocht’. Zijn boek verscheen oorspronkelijk in 2005 en voorspelde de aanstormende crisis. Hieronder de tekst van het interview:

  De winter duurt nog jaren Terwijl de ECB de inflatie probeert te beteugelen, waarschuwt Mecking juist voor deflatie. ‘Economen kijken alleen naar de prijzen in de winkel. Dat is te beperkt’.

  Door Frank van Alphen

  Geheel tegen de stroming in voorspelt historicus Eric Mecking (52) al sinds 2005 dat we een periode van deflatie tegemoet gaan. Onlangs verscheen van hem een geactualiseerde versie van het boek Deflatie in aantocht. ‘Economen kijken alleen naar de prijzen in de winkel. Dat is geen goede graadmeter voor inflatie.’

  De Europese Centrale Bank heeft de rente met een kwart procent verhoogd om de inflatie in de kiem te smoren.

  ‘Die renteverhoging leidt tot een hogere hypotheekrente. Dat heeft weer een verdere daling van de huizenprijzen tot gevolg. Als dat geen deflatie is, weet ik het niet meer. Bedenk dat het huis voor de meeste mensen hun grootste bezit is’, zegt Mecking. ‘Door die onzekerheid zullen mensen meer gaan sparen en minder uitgeven. Dat heeft een deflatoir effect.’

  Nout Wellink, president van De Nederlandsche Bank zei dat de invloed van een renteverhoging niet moet worden overschat.

  ‘Wellink spreekt wel vaker sussende woorden. Hij is meer een diplomaat en een jurist dan een econoom.’

  De meeste economen voorspellen juist inflatie als gevolg van stijgende grondstof- en voedselprijzen. Hoe valt dat te verklaren?

  ‘Economen kijken alleen naar de prijzen in de winkel. Dat is te beperkt. Die prijsstijgingen hollen de koopkracht van de consument uit. Hierdoor schiet de burger in de stress. Hij gaat en kan minder besteden. Dat betekent dat er minder vraag naar goederen is. Minder vraag heeft op den duur deflatie tot gevolg.

  Niet alleen de koopkracht loopt terug, maar mensen hebben ook minder te besteden omdat de overheid 18 miljard moet bezuinigen. We zitten nu opgescheept met de schulden veroorzaakt door de kredietcrisis. Die moeten binnen afzienbare tijd worden afgelost als we ze niet willen doorschuiven naar de volgende generatie.’

  Waarom is de Europese Centrale Bank zo benauwd voor inflatie?

  ‘De ECB heeft maar een doelstelling: voorkomen dat inflatie boven de twee procent uitkomt. Met name de Duitsers vinden dat zo belangrijk dat ze bereid zijn genoegen te nemen met een lagere economische groei als dat nodig is. De euro moet koste wat kost sterk blijven. Bedenk dat een sterke euro ook een deflatoir effect heeft. De export lijdt onder een dure euro. Dat zet de vraag naar Europese producten onder druk.

  Aan de andere kant heeft de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, ook als doel de werkgelegenheid te bevorderen. Fed-voorzitter Ben Bernanke heeft gezegd dat hij als het nodig met een helikopter dollars over het land wil rondstrooien.

  Amerikanen zijn minder bang voor inflatie. Omdat ze veel schulden hebben, hebben ze zelfs baat bij inflatie. Ze hoeven dan minder terug te betalen.’

  Hoe staat het met uw vertrouwen in economen?

  ‘Er zijn maar een paar economen die de kredietcrisis zagen aankomen. Desondanks blijven ze erg eigenwijs. Ik mis de zelfkritiek. Hun handicap is dat ze denken dat economie een exacte wetenschap is. Dat klopt niet. Het is een menswetenschap. Ondertussen blijven economen wiskundige modellen bouwen waar geen mens in voorkomt.

  ‘Economen hebben ook weinig historisch besef. Ze roepen dat landen nooit failliet kunnen gaan. Dat is niet waar. Wie verder kijkt dan tien jaar ziet honderden landen die hun schulden niet meer konden betalen. Als historicus ben ik gewend verder terug te kijken. Ik baseer mijn ideeën op de theorieën van de Oostenrijkse School en de Rus Kondratieff. Die heeft een cyclus ontdekt bestaande uit vier golven die te vergelijken zijn met de seizoenen.’

  In welke fase zitten we nu?

  ‘In de winter of de neergaande fase. De laatste keer duurde die van 1929 tot 1949. De huidige winter begon in 2000 en duurt zeker tot 2015, misschien 2020. Dat is een periode waarin zeepbellen barsten en schulden moeten worden afgelost. Het economisch herstel dat we nu zien is kunstmatig en tijdelijk door stimuleringsmaatregelen van overheden en verlaging van de rente.

  Zodra dat besef doordringt zal de economie opnieuw gaan krimpen. Dat gaat gepaard met faillissementen, dalende huizenprijzen en minder kredieten.’

  Wat kun je als consument doen als je deflatie en economische krimp verwacht?

  ‘Je moet je huis verkopen. Ik heb twee jaar geleden de daad bij het woord gevoegd. Verder zou ik geen vertrouwen hebben in de dollar. Je geld moet je in goud en zilver steken. De goudprijs, die nog steeds stijgt, is een goede barometer voor de onrust op de financiële markten. Als de goudprijs stijgt, is er echt iets ernstigs aan de hand. Ik schrijf nu een boek over goud en zilver.’

  Hoeveel deflatie verwacht u?
  ‘De deflatie zal slechts enkele procenten bedragen, maar omdat bij deflatie de schulden automatisch toenemen, zullen de gevolgen ingrijpend zijn. Verder verwacht ik economische krimp.’

  Leidt de krapte op de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing niet tot inflatie?

  ‘Vergrijzing heeft juist meer deflatie tot gevolg omdat ouderen minder geld uitgeven en meer sparen. Japan is daar het bekendste voorbeeld van. Dat land kampt al bijna twee decennia met deflatie.’

  Tot zover deze bron: http://goudtekoop.wordpress.com/2011/04/29/de-winter-duurt-nog-jaren/

  Al sinds 2005 schrijft Eric Mecking zag hij de deflatie aankomen, schrijft hij. En dat terwijl ik (Mitzi) v.a. 1999 al fora bezocht en vanaf c.a. 2002 al stukken publiceerde welke dezelfde nadelige gevolgen voor de economie en de burgerij benoemde. Niet op economische gronden, daar ik geen economie heb gestudeerd, maar meer daar het bij de z.g. wetenschap en de politiek ten ene maal ontbreekt aan “vingerspitzengefühl”. Te weten: de te ontstane problemen van de groeiende wereldbevolking en het nimmer groter worden van Moeder Aarde alwaar we ons bestaansrecht aan ontlenen. En alle grondstoffen van onttrekken!

  Mijn uitgangspunten waren, en zijn nog steeds: “waar niet bij komt, dat mindert”: en onze economie is gebaseerd op “elke dag meer omzet halen, dan gisteren”.

  De antwoorden vandaag de dag op de actuele situatie, van hen die het belang van de burgerij zeggen te behartigen, zijn tot heden verontrustend. Dit gezien de trage, of geheel uitblijvende politieke besluiten ten einde het tij te keren. Al was het maar even een pas op de plaats om te gaan beschouwen en mogelijke beperkingen te gaan inbouwen om het voor de mensheid overleven mogelijk te maken. Maar, zo hoorde ik tijdens een radio interview, “men” heeft alweer berekend dat de wereldbevolking nog z`on 1,5 Miljard zieltjes kan toenemen!

  Dit moet haast wel van zuiver economische aard zijn, een “rekken en er bijblijven politiek”. De vraag is, aangezien we de laatste 100 jaar de aarde meer en anders hebben belast dan in de eeuwen hiervoor, kan dat wel blijven doorgaan? En wat betekent dat voor de burger?

  Het is o.a. denkbaar dat er om politieke redenen en omwille de macht behoefte ontstaat om de burgerij meer onder moderne dictatuur te stellen. Dit kan met gebruikmaking van de moderne elektronische technieken. We zien de groeiende belangstelling van onze overheden hiervoor. Met als gevolg dat de spanningen in de wereld ongetwijfeld zullen toenemen. En zeker wanneer er in toenemende mate repressie zal worden toegepast. En de gewone burgerij meer tot “betaalvee” zal worden gedegradeerd.

  In dit kader is het wellicht interessant om ook de column van Prof. dr. B. Smalhout te lezen:

  Bespieden, klikken en Big Brother.

  De telegraaf, d.d. 30 April. j.l. Met name over het dommer worden (VMBO`s , uit eigen waarneming) en door internet. Een kennelijk gewenste en door de politiek gestuurde situatie!.

  (Het artikel van Prof. dr. B Smalhout kon ik niet op het internet vinden, helaas).

  Dat is wat ik ook zag, en nog zie aankomen, met mijn simpele “vingerspitzengefühl”. Er is nog steeds geen greintje zelfreflectie bij de verantwoordelijke besturen te bespeuren. Dus heel herkenbaar voor mij zijn de symptomen welke genoemd door de Dhr. Eric Mecking. En er zullen uiteraard meer schrijvers zijn, er zullen wel meer boeken zijn verschenen met allemaal een dezelfde waarschuwing.

  Relevant is in dit kader dat in de tekst van Dhr. Eric Mecking ook de naam van kondratieff wordt genoemd, ik heb “de winter” voor U opgezocht.

  Bron: http://www.marketclues.net:777/www.morphocycles.com/ned/kondratieff.htm

  De hiervoor besproken beschavingscyclus van Oswald Spengler manifesteert zich op een (relatief) groot tijdsniveau. Zoals hij op zijn beurt onderdeel is van een grotere cyclus, is de beschavingscyclus zelf ook opgebouwd uit kleinere cycli, die in minder tijd rondgaan. Deze ‘morfocycli’ zullen nu voorgesteld worden.

  De Levenscyclus

  De Levenscyclus is hiervan de meest geaccepteerde. Ze werd aan het begin van deze eeuw door de Russische econoom Nikolai Kondratieff opgemerkt. Deze had de opdracht gekregen om voor de communistische regering van Rusland het bewijs te vinden voor de stelling dat het verachte kapitalisme zichzelf zou vernietigen. Hij kwam er echter achter dat een economie zich cyclische vernieuwde. De onderzoekers Clark en de Nederlander van Gelderen gingen hem hierbij al voor, maar hun historische data waren te ontoereikend om een eenduidige cyclus vast te stellen. Overigens is de Levenscyclus onder tal van namen bekend. De belangrijkste zijn de Lange Golf (Long Wave) of, naar zijn ontdekker: de Kondratieff-cyclus. “De Levenscyclus is van groot belang en essentieel voor economische ontwikkeling … het verloop van de economische ontwikkeling is duidelijk een opbrengst van golfbewegingen, lange en kortere” ,aldus Kondratieff zelf. Deze cyclus, die een gemiddelde duur heeft van 55 jaar, bleek naast de economie ook van toepassing te zijn op het koersverloop op de effectenbeurs Hieruit valt te concluderen dat dit een cyclus van massa-emotie moet zijn, zoals al eerder uitgelegd. Met andere woorden: voortvloeiend uit het morfogenetische veld der mensheid. Ook Kondratieff zelf stelde dat de cyclus een deel was van de opinie van de massa, dus ook dat oorlogen, ontdekkingen en gedragingen eruit voortvloeien.
  Onze stelling is dan ook dat met deze en andere cycli in de hand het heel goed mogelijk is de veranderingen in de rentestand, beurskoersen en sociaal-politieke gebeurtenissen te voorspellen, daar deze een voortvloeisel is van de massa, m.a.w. in het morfogenetisch veld vastligt.

  De vier Kondratieff seizoenen.

  De Kondratieff cyclus bestaat uit vier fases, die in elkaar overgaan door plotselinge dramatische veranderingen in het humeur van de mensheid. De fases zijn te vergelijken met de vier jaargetijden.

  o Lente

  De eerste stijgende fase: groeiende economische activiteit, vertrouwen, inflatie en schulden. Een groeiende aandelenmarkt.

  o Zomer

  Nog sneller groeiende economische activiteit, inflatie en schulden. Tegen het einde een inflatie piek, desastreus voor aandelen.

  o Herfst

  Efficiency en dalende prijzen (vroege deflatie). Aandelen stijgen snel. Euforie en een gevoel van onoverwinbaarheid.

  o Winter

  Schulden, geld en capaciteit worden geëlimineerd. Afnemend vertrouwen, depressie. Aandelenmarkten per saldo dalende.
  Om de theorie iets aanschouwelijker te maken ziet U hieronder een praktisch voorbeeld van de huidige Kondratieff golf. Het interest niveau (prijs van geld) en de Dow Jones Industriële Index (in constante dollars) hebben we op onze theorie-diagram geplakt: sta gerust versteld van het resultaat:

  o Lente (1949-1966)
  Uit de ruïnes van de Tweede Wereldoorlog herrees de nieuwe cyclus. De westerse economieën werden weer opgebouwd evenzo het consumentenvertrouwen in de economie. De economische groei moest zelfs tegen oververhitting beschermd worden door van staatswege gecontroleerde inflatie en lonen. Deze beweging topte in 1966.

  o Zomer (1966-1983)
  Een lange hete zomer volgde. Prijzen schoten – geholpen door twee OPEC-bevingen- de lucht in en zo ook de inflatie. Dat veranderde het sentiment significant, hetgeen zich liet aftekenen in een onzichtbare aandelenkrach (we hebben deze zichtbaar gemaakt om de aandelen uit te drukken in constante dollars, gezuiverd van inflatie). De inflatie topte omstreeks 1983

  o Herfst (1983-1999/2000)
  Bedrijven richtten hun aandacht op meer efficiency: meer doen met minder. Het gevolg: dalende prijzen. Het optimisme was er weer en de aandelen stegen sneller dan een space shuttle ( grafiek AEX ). Euforie en een gevoel van onoverwinbaarheid, ondersteund door maken van meer schulden in de kredietkaart economie.

  o Winter (1999/2000-2009)
  Winters zijn hard maar gezond. Te veel schulden, geld en capaciteit zullen worden geëlimineerd. Het afnemend vertrouwen plaveit de weg voor een depressie, welke zich op de beurzen laat resulteren in een implosie van 90% procent. Een gedetailleerdere toekomstverwachting vindt U op de profetie bladzijde.
  Joseph Schumpeter noemde de Kondratieff golf het belangrijkste instrument om de toekomst te voorzien. Het Kondratieff golf model kan op de lange termijn gebruikt worden gecombineerd met andere cycli ontstaat er een machtig instrument voor ook de korte termijn. Die ander cycli op de volgende zijde.

  Tot zover deze uitsnede van de website:

  http://www.marketclues.net:777/www.morphocycles.com/ned/kondratieff.htm

  Meer interessants is er te lezen door te zoeken op het internet met bv. Google en de naam Kondratieff.

  Wikepedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kondratieff-golf

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

Back To Top
×Close search
Zoeken
LAAT ME U HELPEN